صلاة تأملى يا نفسى كيف حمل المسيح أحزاننا؟ – بصوت نيافة الانبا رافائيل

صلاة تأملى يا نفسى كيف حمل المسيح أحزاننا؟ – بصوت نيافة الانبا رافائيل

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.